De stichting Technology Consultancy Center (TCC) is in 1987 opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van de Technische Wetenschappen tussen de Rijksuniversiteit Groningen en bedrijven te stimuleren. Aangezien de kennis die op universiteiten aanwezig is vaak moeilijk bereikbaar is voor het bedrijfsleven, wil TCC met name deze drempel tussen universiteit en de bedrijven verlagen. Zodoende kan TCC als een slagvaardige schakel fungeren tussen het bedrijfsleven en de universiteit, tussen vraag naar en aanbod van kennis, waarbij onafhankelijkheid en flexibiliteit de sleutelwoorden zijn. Bovendien is TCC in 1997 door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen erkend als samenwerkingspartner en vertegenwoordiger van de universiteit. TCC houdt zich bezig met drie soorten dienstverlening:

  • Contract research
  • Cursussen en opleidingen en
  • Detachering op projectbasis.

Contract research

In samenwerking met de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft TCC in opdracht van het bedrijfsleven reeds een breed scala aan onderzoeksprojecten uitgevoerd op het gebied van o.a. Katalyse, Synthese, Scheidingstechnologie, Chemische Technologie, Extrusie en Reactorkunde.
De onderzoeksprojecten kunnen variëren van korte zg. trouble shooting projecten (analyse, synthese van verbindingen) tot zeer uitgebreide projecten (4 jaar).

Cursussen en Seminars

Jaarlijks organiseert TCC diverse open en in-company cursussen en trainingen. Daarnaast ontwikkelt TCC regelmatig nieuwe cursussen, zowel met open inschrijving als toegesneden op de specifieke wensen van een organisatie:

Docenten

Ing. Andre Bolhuis, ing. Gerard AB, Bernard van Geuns (Piping Design)
Ing. Gerard AB (Ondergrondse Leidingen, Pipestress, PED)
Ahmed Mohamed M.Sc., ir. Harry de Groot (Pipestress Analysis, Static Equipment)
Ir. Kees Dekker, ir. Geert Peeks (Drukbelaste Componenten, PED)
Ir. Frans Riedstra (Stroming en transportverschijnselen in leidingen, Statica/Sterkteleer, Rotating Equipment, Corrosie-arm Ontwerpen)
Ir. Harrold Schroder (stromings-en transportverschijnselen, Rotating Equipment)

Detachering op projectbasis

Voor de diverse onderzoeksprojecten wordt door TCC geschikt personeel aangesteld en gedetacheerd op de universiteit waar de onderzoeksprojecten uitgevoerd worden. In voorkomende gevallen worden de onderzoekers geplaatst bij de opdrachtgever.Het is tevens mogelijk om direct personeel te detacheren, eventueel in combinatie met een opleidingstraject.

PIPING ENGINEERING CURSUSSEN

In het cursusaanbod van Technology Consultancy Center wordt een belangrijke plaats ingenomen door cursussen die ontwerp van pijpleidingen en de daaraan verbonden apparaten betreffen. Kennis omtrent dit vakgebied wordt via de reguliere onderwijsinstellingen niet of nauwelijks aangeboden en men is dan gedwongen om intern de kennisoverdracht te verwezenlijken. In de meeste gevallen echter heeft men binnen bedrijven veelal gebrek aan tijd, mankracht en organisatievermogen om kennisoverdracht goed te structureren. Om hieraan tegemoet te komen organiseert TCC vanaf 1990 cursussen op dit gevarieerde vakgebied, nl. de cursussen Piping Design 1 en 2 en Piping en Mechanical Engineering I en II.
De cursus Piping & Mechanical Engineering I biedt de beginnende piping tekenaar/constructeur een overview van de disciplines waarmee hij te maken heeft bij zijn werkzaamheden. Dit betekent dat ruim aandacht wordt besteed aan wiskunde, statica, sterkteleer, uiteraard aan pipestress en rotating en static equipment.

De cursus Piping & Mechanical Engineering II gaat op een aantal vakken dieper in en biedt de ervaren engineer twee onderdelen aan: Pipestress Analysis & Pipesupporting en Ontwerprn/Nerekenen van Drukbelaste Componenten (elementen van drukvaten of warmtewisselaars). Na afloop van de cursus is men in staat om geheel zelfstandig een leidingsysteem of een drukvat te ontwerpen en te berekenen.

Alle colleges worden gegeven door docenten die reeds hun sporen hebben verdiend bij ingenieursbureaus of in de procesindustrie en die gebruik maken van in samenwerking met TCC ontwikkeld lesmateriaal. De cursussen omvatten resp. 23 en 30 lesavonden, maar het is ook mogelijk om alleen een bepaalde module te volgen. De vaste leslokaties zijn Groningen en Leusden, maar bij voldoende belangstelling worden de cursussen ook in andere regio’s georganiseerd. Uiteraard is het mogelijk om een cursus(pakket) specifiek toegesneden op de wensen van een bedrijf samen te stellen en uit te voeren.

POLYMEER EXTRUSIETECHNOLOGIE

Een belangrijke activiteit binnen het werkgebied van Technology Consultancy Center (TCC) is de extrusietechnologie. Deze verwerkingstechnologie wordt veel toegepast in de polymeerverwerkende (slangen/pijpen), de voedingsmiddelen-(macaroni/zoutjes e.d.) en de metaalindustrie (aluminium raamprofielen). De werkzaamheden van TCC op het gebied van extrusie betreffen kunststoffen en voedingsmiddelen, waarbij het gaat om kennisoverdracht door middel van cursussen, consultancy en toegepast onderzoek.
In een intensieve driedaagse cursus krijgen de deelnemers inzicht in de theorie, maar vooral in de procestechnologische praktijk van het extruderen, zoals bijvoorbeeld de meest recente ontwikkelingen en het verhelpen van storingen. De nadruk ligt op het begrijpen van het extrusieproces en het, door middel van kortsluitberekeningen en kengetallen, snel doorgronden van de verschijnselen die optreden.
Bovendien is het tevens mogelijk om cursussen uit te voeren, die aangepast zijn aan de wensen van een bepaald bedrijf(sproces).

CONSULTANCY EN TOEGEPAST ONDERZOEK

Bedrijven die vragen hebben ten aanzien van hun eigen specifieke productieproces, kunnen van TCC op dit gebied een gedegen en goed onderbouwd advies verwachten. Dit kunnen vragen betreffen aangaande de mogelijkheden van procesoptimalisatie of het vaststellen van de procesparameters bij het toepassen van nieuwe grondstoffen. Hierbij werkt TCC samen met de vakgroep Technische Scheikunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen deze samenwerkingsvorm vallen bijv. ook volledige proefopstellingen binnen de mogelijkheden, zodat het gewenste extrusieproces grondig doorgenomen kan worden.