Piping Design 1

Het aanleren van de basisvaardigheden om in het pipinggebied werkzaam te zijn. Men krijgt praktische kennis om P&ID’s en andere schema’s te lezen en te interpreteren, het opzetten van eenvoudige ISO’s en vooraf bewerkte items vanuit het schetsontwerp uit te werken.

Bekijk deze cursus

Piping Design 2

De cursus is een vervolg op en uitbreiding van Piping Design I. U heeft reeds ervaring in piping design, maar u wenst verbreding en verdieping van uw kennis.
Na deze cursus bent u na enige tijd in staat om zelfstandig plotstudies te ontwikkelen en op te zetten.

Bekijk deze cursus


Piping & Mechanical Engineering 1

Het aanreiken van praktische en technisch-theoretisch kennis en inzicht op het gebied van leidingen en apparaten. De verschillende disciplines waarmee een aankomend constructeur of engineer te maken krijgt, worden op een dusdanige wijze behandeld dat een totaaloverzicht van het vakgebied wordt verkregen.

Een breed opgezette cursus voor beginnende piping-tekenaars en -constructeurs.

Bekijk deze cursus

Piping & Mechanical Engineering 2

Personen werkzaam in de piping en/of apparatenbouw zowel een verdieping van kennis en inzicht aanbieden inzake vaktechnische aspecten, als ook een kennisverbreding t.a.v. multi-disciplinaire relaties.

Na afloop dient men in staat te zijn om zelfstandig de noodzakelijke berekeningen uit te voeren bij het ontwerpen van pijpleidingsystemen en op druk belaste apparaten.

Bekijk deze cursus


Stroming en transportverschijnselen in leidingen

Het aanreiken van proceskennis omtrent transportverschijnselen in leidingsystemen.
Een cursus opgezet voor leiding- en transport ontwerpers, commissioning en onderhoud, waarbij kennis wordt overgedragen d.m.v. de benodigde ontwerpberekeningen Dit dient in hoofdzaak ter ondersteuning van de commmunicatie tussen proces- en mechanical engineers, vooral t.a.v. detailengineering. Ook de bijbehorende warmteoverdracht verschijnselen wordt in deze cursus behandeld.

Bekijk deze cursus

Pressure Equipment Directive (PED)

Alle punten van de PED komen aan bod.
Uiteraard kan dit programma desgewenst in overleg worden aangepast aan de specifieke omstandigheden en wensen van de opdrachtgever.

Bijv. een praktische oefening over het indelen van een pipingsysteem in de verschillende categoriëen met de mogelijke overeenstemmingsprocedure of module.

Bekijk deze cursus


Selectie en keuze van afsluiters

In een presentatie van 4 blokken gaan we in op afsluiters en enkele andere appendages.
(Check valves, over-onderdrukventielen etc.) De cursus wordt indien gewenst “in company” gegeven. Benodigde tijd tenminste 4 x 4 uur. Interactie met de deelnemers is onderdeel van het geheel.

Bekijk deze cursus

Corrosie-arm ontwerpen

Inzicht wordt gegeven t.a.v. de veelvoorkomende corrosie verschijnselen in de dagelijkse praktijk.
Dit seminar is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met leidingsystemen en apparatuur, voor zowel voor diegene die werkzaam zijn in de ontwerpfase en alsmede in de gebruikers- en onderhoudsfase.

Bekijk deze cursus


Inleiding in het ontwerpen van ondergrondse leidingen

De cursus “inleiding in het ontwerpen van ondergrondse leidingen” is bedoeld voor engineers met ervaring in het werkveld piping en kennis van het berekenen van spanningen in bovengrondse leidingen.